Flera av följande patientfall visar att man, först när man tog en leverbiopsi och hittade s.k. findroppig (mikrovesikulär) steatos / fettlever, misstänkte LAL-brist. Många av fynden vid en leverbiopsi behöver dock inte vara unika för just LAL-brist. Därför finns det starka skäl att utesluta LAL-brist innan biopsi genomförs. Diagnosen behöver nämligen inte bekräftas med en leverbiopsi – det räcker med ett vanligt blodprov som mäter enzymaktiviteten av lysosomalt surt lipas.

2 månaders spädbarn: LAL-brist – hög mortalitet hos spädbarn

Detta spädbarn föds normalviktigt och utvecklas normalt de första två månaderna när hon plötsligt insjuknar med kräkningar och svullen buk. Förstorad lever och mjälte, pittingödem samt förkalkning av binjurarna konstateras. Patienten dog tre dagar senare och obduktion visar generell xantomatos. Sjukdomen kallades senare för Wolmans sjukdom efter den seniora författaren till denna orginalpublikation, Dr Moshe Wolman.

Abramov A, Schorr S, Wolman M. Generalized xanthomatosis with calcified adrenals AMA J Dis Child 1956; 91: 282-6.

6-åring med hepatomegali: LAL-brist – en progressiv sjukdom som drabbar många organ

Diagnosen LAL-brist ställs hos 6-årig flicka med förstorad lever och mjälte. Längd och vikt under femte percentilen för åldern. Leverbiopsi visar mikrovesikulär steatos och fibros. Vid 14 års ålder ses progressiv cirros, portal hypertension, ascites och svårkontrollerad gastrointestinal blödning från varicier, och en levertransplantation görs. Patienten behandlas med cyklosporin efter levertransplantationen. Hon utvecklar allvarlig hypertension och end-stage renal disease (ESRD) vilket vid 21 års ålder leder till att njurtransplantation övervägs.
Ferry GD, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1991;12:376-8. Kale AS, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1995;20:95-7.


8-åring med hepatosplenomegali: LAL-brist – försenad diagnos trots konstaterad kombination av förhöjda levertransaminaser och dyslipidemi

I samband med behandling av akut Epstein Barr Virus (EBV)-infektion konstateras förstorad lever och mjälte samt förhöjda levertransaminaser (2 x övre normalgränsen) och kombinerad hyperlipidemi hos en 8-årig flicka. Vid 11 års ålder konstateras fettlever och en metabol utredning görs utan att hitta orsaken till de förhöjda levertransaminaserna. BMI låg mellan 50:e och 75:e percentilen för åldern och dyslipidemin kvarstod trots fettreducerad diet. Diagnosen LAL-brist ställs slutligen med ett enkelt blodprov vid 13 års ålder, 5 år efter konstaterad kombination av förhöjda levertransaminaser och dyslipidemi.
Decarlis S, et al. J Inherit Metab Dis. 2009;32:S11-3. doi:10.1007/s10545-008-1027-2.

11-åring med symptom i 9 år: LAL-brist – försenad diagnos trots tidiga symptom

Redan vid 2 års ålder konstateras förstorad lever och mjälte hos patienten, hon har även högt kolesterol. För detta behandlas hon med kolestyramin. En leverbiopsi vid 5 års ålder visar steatos och som vid ny biopsi två år senars utvecklats till cirros. Benmärgsbiopsi vid samma ålder visar lipidfyllda histiocyter och en tunntarmsbiopsi visar skumceller i lamina propria. Först när patienten är 11 år ställs diagnosen LAL-brist genom att mäta enzymaktiviteten. Då behandling inte fanns tillgänglig sågs en fortsatt progression av sjukdomen och patienten dog av multiorgansvikt vid 18 års ålder.
Cagle PT, et al. Am J Med Genet. 1986;24(4):711-722

23-åring med primär hyperkolesterolemi: LAL-brist konstaterad hos flera familjemedlemmar

En 23-årig kvinna diagnostiseras med primär hyperkolesterolemi vid en rutinmässig kolesterolscreening på arbetet. Dyslipidemi i kombination med måttligt förhöjda levertransaminaser konstateras. Familjescreening som utförs tyder på en autosomalt recessiv hyperkolesterolemi och en genetisk analys visar på mutationer i LIPA-genen hos flera familjemedlemmar.
Stitziel NO et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2013; 33: 2909-14 Sjouke B et al. Neth J Med. 2015; 73:129-32.

34-åring med buksmärtor: LAL-brist kan uteslutas utan leverbiopsi

Redan i barndomen rapporteras denna man ha haft förstorad lever och mjälte. 34 år gammal uppsöker han sjukhus för smärta i övre delen av buken, diarré och gastrointestinal blödning. Förhöjda ALAT-nivåer och hyperkolesterolemi konstateras. Leverbiopsi görs och mikrovesikulär steatos konstateras. Vid analys av enzymet lysosomalt surt lipas bekräftas diagnosen LAL-brist.
Sjouke B. et al. Neth J Med. 2015; 73: 129-32

41-åring med kronisk diarre och ofrivillig viktnedgång: LAL-brist kan uteslutas utan leverbiopsi

En 41-årig kvinna remitteras till sjukhus på grund av kronisk diarré och efter att ha gått ner 10 kg i vikt på 5 månader. Förhöjda levertransaminaser konstateras. Celiaki, hepatit och infektion utesluts. I syfte att utreda orsaken till de förhöjda levertransaminaserna görs lever- och tunntarmsbiopsier. Leverbiopsin visar mikrovesikulär steatos och tunntarmsbiopsin visar makrofager och skumceller i lamina propria. Vid analys av enzymet lysosomalt surt lipas bekräftas diagnosen LAL-brist.
Drebber U et al. World J Gastroenterol. 2005;11: 2364-6

 

AlexionAlexion Pharma Nordics AB, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sweden. Copyright © 2016, Alexion Pharmaceuticals, Inc. All rights reserved. Sitemap | Användarvillkor